26.9.08

Chiến tranh và trách nhiệm người cầm cọTranh Trịnh Thanh Tùng
Những bức tranh như đang khóc lặng lẽ.  Những gương mặt non nớt không ý thức được nỗi đau của mình, là các con cháu anh, lớp trẻ vừa sinh ra sau chiến tranh. Nỗi đau đời thường đã nhân lên gấp đôi. Anh quên cái đau mà mình đang chịu, và không vẽ cho mình nhiều. Thật trân trọng đóng góp của anh. 
Mình (NHN) đã từng cắt bỏ 4 bức tranh khổ lớn về đề tài chiến tranh. Tự thấy không đủ sức để làm được tốt một việc mà người đã trải qua chiến tranh phải có trách nhiệm với thời kỳ đó. 
Related Posts with Thumbnails