17.9.08

Trịnh Thanh Tùng bày tranh


Triển lãm "Trò chơi ký ức..." tại Bảo tàng Mỹ Thuật HCMC từ 16/09/2008

Tranh của anh đẹp. Tấm lòng của anh với đời, với nghề cũng vậy. 
Vắng những bức họa hay nhất, vì chúng đã đi ở cho người ta mất rồi. Anh vẽ với con mắt sáng còn lại, dù tuổi cao nhưng màu vẫn sắc. Đời anh gắn liền với cây cọ. Học được thật nhiều ở anh - người anh, người thầy.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails